301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


"Trzeci Most" - wspomnienia Kazimierza Szrajera

Kolejne wspomnienia z operacji Most, tym razem pilota Kazimierza Szrajera, z trzeciego lotu połączonego z lądowaniem samolotu w okupowanej Polsce.

Wspomnienia F/Sgt Tadeusza Rumana

Chociaż pierwotnie tekst opublikowano w jednym z "Biuletynów IPN" pod tytułem "Z pomocą walczącej Warszawie", to zawiera on również wspomnienia lotnika 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych jeszcze z września 1939 r, z późniejszej niewoli radzieckiej oraz z dalszej jego "drogi do Anglii".

Wyżej niż piniory

Fragment książki Marcelego Ostrowskiego, strzelca pokładowego z załogi dowódcy 301 Dyonu W/Cdr Adama Dąbrowy. Piniory to polska, swojska nazwa strzelistych drzew iglastych, charakterystycznych dla brazylijskiego krajobrazu Parany, regionu w którym urodził i wychował się autor wspomnień. Ochotnik z Ameryki Południowej.

Zrzuty ppor. Zubrzyckiego

Wspomnienia Józefa Zubrzyckiego, lotnika, mechanika początkowo naziemnego w 317. Dywizjonie Myśliwskim, następnie pokładowego w polskiej załodze w 138 Squadronie RAF oraz w 1586 Eskadrze do Zadań Specjalnych.

Wspomnienia por. Stefana Ostrowskiego

Fragment "Pamiętnika" por. Stefana Ostrowskiego, który podczas wojny służył jako podoficer administracyjny w 25. EFTS w Hucknall, w 18. OTU oraz w 301 Dyonie.

Operacja "Most", czyli 35 minut pod okupacją

Wspomnienia pilota   F/L Bolesława Korpowskiego z pierwszego lotu z lądowaniem samolotu w Kraju w ramach operacji Most. Na planowanych w sumie pięć tego typu operacji wykonano trzy, wszystkie zakończyły się powodzeniem, jadnak należy tutaj nadmienić, iż podobnych operacji we Francji czy w Jugosławii przeprowadzono setki...

"Będzie to twój ostatni lot..." - relacja Leszka Owsianego

Bardzo ciekawa relacja pilota 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, W/O Leszka Owsianego, z jego ostatniego lotu z pomocą dla powstańczej Warszawy.

"Kto na myśliwca, a kto na bombowca?" - wspomnienia B. Korpowskiego

Powojenne wspomnienia jednego z najbardziej doświadczonych polskich pilotów bombo- wych F/O Bolesława Korpowskiego, który w swoim felietonie bardzo ładnie opisał jak to było z tym czy się zostawało pilotem myśliwca czy też szło się "na bombowca".

Lot do Polski z 27 grudnia 1941 r. we wspomnieniach Z. Nowińskiego

Wspomnienia z drugiego lotu polskiej załogi do Kraju, pierwszego zakończonego pełnym sukcesem. Zdzisław Nowiński był strzelcem pokładowym w załodze nawigatora Mariusza Wodzickiego (zginął niecały rok później, podczas jednego z kolejnych lotów do Polski).

Lot na bombardowanie Essen we wspomnieniach M. Stachiewicza

W nocy z 5 na 6 czerwca 1942 r. Dywizjon 301 wystawił do lotu na bombardowanie Essen dziesięć załóg. Dwie spośród nich nie wrociły do bazy. Mieczysław Stachewicz był drugim pilotem w załodze nawigatora Romana Chmiela.

Lot ze zrzutem do Polski we wspomnieniach Stanisława Masłonia

Stanisław Masłoń był mechanikiem pokładowym w załodze dowódcy 301 Eskadry S/L Stanisława Króla. Lot z 9 września 1943 r. był jego pierwszym lotem do Kraju.

Loty do Polski we wspomnieniach Jana Podoskiego

Jan Podoski był kierownikiem referatu przerzutu skoczków do Polski przy VI Oddziale Sztabu Naczelnego Wodza. Tutaj zmieściłem jedynie fragment jego bardzo ciekawych wspomnień "Wy nam nie śpiewajcie...".

"Dżimek leci na koziołki"

Wspomnienia polskiego lotnika "bombowego" Pana Stanisława Trzcińskiego, reportaż przygotowany przez Małgorzate Nabel ze Studia Reportażu Polskiego Radia. Materiał bardzo interesujący sam w sobie ale również wręcz unikatowy bo "do posłuchania"!

cofnij


Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie