301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty16 marca 1940 r., "somewhere in England", ukazał się pierwszy numer codziennego pisma Żołnierzy Lotnictwa Polskiego pod nazwą "Wiadomości ze Świata". W połowie 1941 r. codzienna gazetka-biuletyn, ciesząc się uznaniem wśród czytelników, została przekształcona w dwutygodnik pod nazwą "Skrzydła. Wiadomości ze Świata". Później, przez długie lata, co prawda już tylko dwa razy do roku, ale wciąż pod niezmienionym tytułem ukazywała się staraniem Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Chciałbym zaprezentować Państwu niektóre z tekstów, wspomnień, które ukazały się drukiem w Skrzydłach, a dotyczyły czy to 301 Dyonu, czy ogólnie tematyki lotnictwa bombowego. Na początek, może np. krótka informacja, która ukazała się w jednym z numerów z 1942 r. w rubryce "Lotem koszącym przez prasę":

Obywatel honorowy miasta Bremen

"Prawie cała prasa brytyjska z Times na czele pisała o "obywatelstwie honorowym miast niemieckich polskich lotników". Jak wiemy, po trzykrotnej wizycie, z bombami oczywiście, polskiego lotnika nad niemieckim miastem, członek załogi operacyjnego bombowca otrzymuje tytuł honorowego obywatela bombardowanego miasta. Prasa brytyjska, z szczerym zadowoleniem przyjęła pomysł polskich lotników, stwierdzając zarazem, że już duża ilość lotników posiada tytuły honorowych obywateli kilku miast niemieckich". Skrzydła, nr 15/392, 1942 r.

Pierwsza wyprawa

Wspomnienia, tutaj coprawda lotnika z 300 Dywizjonu Bombowego, z pierwszego lotu bojowego który wykonały polskie załogi z dywizjonów bombowych. 14 września 1940 r. po trzy załogi z 300 i 301 Dywizjonu wzięły udział w bombardowaniu barek inwazyjnych zgrupowanych we francuskim porcie Bolougne.

Niecodzienna wizyta

Artykuł, w którym autor opisał przebieg oraz atmosferę ostatniego spotkania dowódcy Polskich Sił Powietrznych, gen. bryg. Mateusza Iżyckiego, z lotnikami 301 i 304 Dywizjonu.

Dokoła Powstania w Warszawie

Felieton, w którym autor, płk. O. Tuskiewicz, omówił sytuację, w której znajdowało się polskie lotnictwo w Anglii w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego. Tekst pierwotnie ukazał się w drugą rocznicę wybuchu Powstania, Skrzydła, nr 19/492, 1946 r.

Mechanicy

Fragment tekstu poświęconego pracy polskich mechaników naziemnych, który ukazał się w Skrzydłach, nr 134/376, w 1941 r.

Zrzuty ppor. Zubrzyckiego

Wspomnienia Józefa Zubrzyckiego, lotnika, mechanika początkowo naziemnego w 317. Dywizjonie Myśliwskim, następnie pokładowego w polskiej załodze w 138 Squadronie RAF oraz w 1586 Eskadrze do Zadań Specjalnych. Skrzydła, nr 161/647, 2002 r.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie