301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Od chwili utworzenia 301 Dywizjonu, 22 lipca 1940 r., aż do jego ostatecznego rozwiązania w grudniu 1946 r. przez składy załóg przewinęły się setki polskich lotników. Niektórzy z nich nigdy nie powrócili ze swych zadań, inni po wylataniu kolejnych tur operacyjnych odchodzili do innych jednostek. Na ich miejsce przychodzili kolejni.

Poniższa lista nazwisk lotników 301 Dywizjonu na pewno nie jest kompletna. Powstała na podstawie literatury i dokumentów źródłowych, do których udało mi się dotychczas dotrzeć i wraz z pozyskiwaniem kolejnych informacji, będzie ona sukcesywnie uzupełniana. Pozostaje tylko żywić nadzieję, iż w przyszłości doczekamy się wreszcie publikacji możliwie pełnego opracowania, zestawienia nazwisk polskich lotników. Ku ich czci i pamięci.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Oczywiście można dyskutować czy lotników służących w 1586 Eskadrze należy zaliczyć do lotników 301 Dywizjonu. W Polskich Siłach Powietrznych nieoficjalnie przyjęło się nazywać Flight C 138 Squadronu RAF - 301 Eskadrą przy 138 Dywizjonie RAF, podobnie też nazywano później 1586 Eskadrę do Zadań Specjalnych z czasem zresztą przekształconą w 301 Dywizjon do Zadań Specjalnych "Ziemi Pomorskiej" im. Obrońców Warszawy. Nie mniej, na ile było to możliwe, starałem się w niniejszym spisie wyróżnić nazwiska tych lotników (z 1586 przy nazwisku), którzy nie służyli wcześniej w 138 Dywizjonie RAF czy 301 przed jego "zredukowaniem do stanu zerowego" jak i później po reaktywowaniu w październiku 1944 r. Nazwiska lotników, którzy zginęli "śmiercią lotnika" w trakcie działań wojennych zostały w spisie wyróżnione pogrubioną czcionką. Odrębną kwestią jest pisownia samych nazwisk oraz imion polskich lotników w dokumentach źródłowych. Na ogół były one zapisywane bez polskich znaków, często w zmienionej formie a pisownia imion ograniczała się zazwyczaj do podania inicjału.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie