301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty
str. 1 | 2


8 września 1941 r., na szkolenie do lotów specjalnych, odeszła z 301 Dywizjonu Bombowego pierwsza załoga (za wyjątkiem pilota F/O Tadeusza Jasińskiego z 300. Dyonu, który dołączył do załogi na miejsce W/O Stanisława Mierniczka) w składzie:

Król Stanisław F/O nawigator
Sobkowiak Franciszek Sgt pilot
Jasiński Tadeusz F/O pilot
Wasilewski Walenty Sgt radiooperator
Chodyra Józef Sgt strzelec
Mol Rudolf Sgt strzelec
Sołtysiak Jerzy Sgt mechanik

25 października załoga Stanisława Króla została przydzielona do Eskadry A 138 Squadronu RAF i w niecałe dwa tygodnie później, 7 listopada 1941 r., wykonała swój pierwszy lot do Polski. W tym locie wziął udział również, jako obserwator, były dowódca 301 Dywizjonu W/Cdr Roman Rudkowski. Po udanym zrzucie na placówkę, w drodze powrotnej, załoga przymusowo lądowała w Szwecji gdzie polscy lotnicy zostali internowani. Jako pierwsi, 29 stycznia 1942 r., powrócili z internowania Staniaław Król z Rudolfem Molem, kolejni członkowie załogi dołączyli do nich na przełomie lutego i marca 1942 r. Niestety z załogi odeszli F/O Tadeusz Jasiński do 300. Dywizjonu, oraz miesiąc później Sgt Józef Chodyra, który powrócił do 301 Dywizjonu. Pilot Franciszek Sobkowiak zginął kilka miesięcy później wykonując zadanie w załodze nawigatora F/O Mariusza Wodzickiego.

Z końcem listopada 1941 r. z 301 Dywizjonu odeszły dwie kolejne załogi, które po ukończeniu szkolenia zostały przydzielone do 138 Dywizjonu RAF. Pierwsza załoga w składzie:

Wodzicki Mariusz F/O nawigator
Pieniążek Julian Sgt pilot
Kłosowski Stanisław Sgt pilot
Bator Ignacy P/O radiooperator
Nowiński Zdzisław Sgt strzelec
Tajchman Michał F/O strzelec
Karbowski Bronisław Sgt strzelec
Kozłowski Czesław Sgt mechanik
Busen-Schmitz Henryk F/O jako oficer techniczny

Z tej załogi, na miejsce Tadeusza Jasińskiego, który odszedł ze 138 Sqn RAF na początku kwietnia 1942 r., do załogi Stanisława Króla przeszedł pilot Stanisław Kłosowski. Z końcem maja 1942 r. z załogi odeszli jeszcze Ignacy Bator oraz Michał Tajchman, którzy zgłosili się na ochotnika na szkolenie do zrzutu do Kraju jako Cichociemni. Pod koniec lutego 1942 r. do załogi dołączył...

Madejski Tadeusz Sgt strzelec

Niestety z tej załogi w locie z 29 na 30 października 1942 r. giną: nawigator Mariusz Wodzicki, mechanik Czesław Kozłowski oraz strzelec Tadeusz Madejski. Pilot Julian Pieniążek, który tego dnia nie leciał w załodze Mariusza Wodzickiego odszedł ze 138. Sqn RAF do Transport Command na początku lutego 1943 r.

Drugą w listopadzie 1941 r., a trzecią jak dotychczas załogą przydzieloną do 138 Dywizjonu RAF, była załoga w składzie:

Voellnagel Antoni F/O nawigator
Zygmuntowicz Ryszard F/O pilot
Dobromirski Krzysztof F/O pilot
Wilmański Leon Sgt radiooperator
Wojciechowski Mieczysław Sgt strzelec
Żuk Wacław Sgt strzelec
Mądracki Czesław Sgt mechanik

Prawie cała załoga zginęła w katastrofie 20 kwietnia 1942 r. Zgineli: Antoni Voellnagel, Ryszard Zygmuntowicz, Mieczysław Wojciechowski, Leon Wilmański, Czesław Mądracki. Zginął również, początkowo przydzielony do drugiej polskiej załogi, strzelec Bronisław Karbowski. Wacław Żuk, który tego dnia nie leciał na zadanie zginął pół roku później - 29 października 1942 r. - lecąc właśnie w załodze nawigatora Mariusza Wodzickiego. Krzysztof Dobromirski, który niedługo po przejściu do 138 Sqn RAF przeszedł do załogi Mariusza Wodzickiego zginął kilka miesięcy później, w nocy z 16 na 17 grudnia 1942 r lecąc na operacje z kolejną polską załogą - nawigatora Zbigniewa Idzikowskiego.

08 maja 1942 r. zostaje przydzielona czwarta załoga:

Walczak Radomir F/O nawigator
Szrajer Kazimierz P/O pilot
Janik Franciszek Sgt radiooperator
Adamczyk Ignacy Sgt strzelec
Nalepa Władysław F/S strzelec
Jaworski Zygmunt Sgt mechanik

W dwa dni później, jako uzupełnienie do tej załogi dołącza...

Jensen Stanisław F/S pilot

Z tej grupy jedynie pilot Kazimierz Szrajer odszedł na początku lutego 1943 r. ze 138 Sqn RAF "celem zdawania matury".

27 maja 1942 r. jako uzupełnienie załóg, na miejsce Ignacego Batora i Michała Tajchmana, którzy odeszli z Dywizjonu, przydzieleni zostali:

Pantkowski Franciszek P/O radiooperator
Barcz Janusz Sgt strzelec

Franciszek Pantkowski zginął pięć miesięcy później lecąc w załodze nawigatora Mariusza Wodzickiego.

W skład piątej polskiej załogi, która 15 września 1942 r. została przydzielona do 138 Dywizjonu RAF wchodzili:

Idzikowski Zbigniew F/O nawigator
Pankiewicz Stanisław F/O pilot
Wysocki Roman Sgt radiooperator
Kleniewski Alfred Sgt radiooperator
Zieliński Oskar Sgt strzelec

Cała załoga zginęła w katastrofie Halifaxa DT-542 "Q" w nocy z 16 na 17 grudnia 1942 r. W locie tym zginął również pilot Krzysztof Dobromirski, który został przydzielony do 138 Dywizjonu RAF wraz z załogą Mariusza Wodzickiego w listopadzie 1941 r.

cofnij
str. 1 | 2

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie