301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty
str. 1 | 2


26 września 1942 r. zostaje przydzielony do Dywizjonu...

Twardawa Karol Sgt pilot

a dzień później...

Kuźmicki Mieczysław F/O nawigator
Zaremba Franciszek Sgt pilot

Franciszek Zaremba ginie miesiąc później, lecąc 29 października jako drugi pilot w załodze nawigatora Mariusza Wodzickiego.

W połowie grudnia 1942 r. do polskich ząłóg dołącza kolejnych czterech lotników i w ten sposób zostaje skompletowana szósta załoga z załóg, które od listopada 1941 r. zostały przydzielone do zadań specjalnych.

Mierniczek Stanisław W/O pilot
Janik Edward F/S radiooperator
Markiewicz Zdzisław F/O strzelec
Małachowski Romuald F/S strzelec

Stanisław Mierniczek w zasadzie powrócił do zadań specjalnych. Był wcześniej w składzie pierwszej załogi odkomenderowanej z 301 Dywizjonu Bombowego na szkolenie do RAF Kinloss w północnej Szkocji, gdzie załoga przechodziła szkolenie na samolocie Whitley. Po przeniesieniu załogi na stacje RAF Linton on Ouse, gdzie kontynuowano szkolenie na samolocie Halifax, Stanisław Mierniczek powrócił do 301. Dyonu, a jego miejsce w załodze Stanisława Króla zajął wówczas pilot Tadeusz Jasiński z 300. Dywizjonu Bombowego.

Jeszcz przed końcem 1942 r., 21 grudnia, skład osobowy załóg został powiększony o kolejnego pilota, a był nim...

Pęczek Leopold F/S pilot

Romuald Małachowski, który dwa tygodnie wcześniej został przydzielony do 138 Dywizjonu RAF, przeszedł do załogi Romualda Walczaka. Już po nowym roku, 5 stycznia 1943 r., jako uzupełnienie do załogi nawigatora Mieczysława Kuźmickiego zostali przydzieleni:

Roman Marian Sgt strzelec
Chętkowski Henryk Sgt mechanik

14 stycznia przydzielony został kolejny nawigator, równocześnie dowódca siódmej polskiej załogi latającej w ramach Eskadry A 138 Sqn RAF:

Gębik Karol F/O nawigator

Jego załoga została skompletowana w większości z lotników przybyłych na stacje RAF Tempsford 20 stycznia 1943 r.:

Machej Stanisław F/O pilot
Miszewski Jan F/O pilot
Reiss Andrzej Sgt radiooperator
Antoniewicz Janusz F/S radiooperator
Koc Marian F/S strzelec
Mentlak Antoni F/S mechanik

Do końca stycznia do polskich załóg dołączył jeszcze...

Pacut Kazimierz Sgt strzelec

25 stycznia 1943 r. załoga nawigatora Stanisława Króla dokonuje udanego zrzutu na placówkę "Chmiel" 103. W ekipie skoczków byli m.in. Roman Rudkowski, pierwszy dowódca 301 Dywizjonu, oraz Ignacy Bator, który jeszcze do połowy maja 1942 r. sam latał ze zrzutami do Kraju w załodze Mariusza Wodzickiego. Następnego dnia do Polski przedostaje się jako Cichociemny drugi, były lotnik polskiej załogi przy 138 Dywizjonie RAF - Michał Tajchman.

W lutym 1943 r. do Eskadry A zostali przydzieleni kolejni lotnicy:

Żabicki Tadeusz Sgt pilot
Roehr Stanisław Sgt mechanik
Gryglewicz Józef F/L nawigator
Ławreńczuk Bohdan F/S nawigator
Hułas Bronisław F/S pilot

a do końca miesiąca stan osobowy zostaje powiększony o kolejne trzy załogi utworzone z polskich lotników przybyłych: 25 lutego,

Mironow Jan Sgt strzelec
Kurzak Jerzy Sgt strzelec
Ułasiuk Franciszek Sgt strzelec
Ginter Tadeusz F/O pilot
Krzeczewski Eugeniusz Sgt radiooperator
Bednarski Piotr Sgt strzelec

27 kutego,

Polnik Jan F/O pilot
Polkowski Jerzy F/O nawigator
Wojno Bronisław Sgt pilot
Germasiński Karol Sgt radiooperator
Gadomski Stefan Sgt radiooperator
Zaborowski Leszek Sgt strzelec
Turlej Stanisław Sgt strzelec

28 lutego.

Iżycki Jan F/O nawigator
Korpowski Bolesław F/O pilot
Waszak Józef F/S pilot
Wrzesień Czesław F/O nawigator
Harasimowski Jerzy Sgt mechanik
Miniakowski Stefan Sgt strzelec

Do końca marca 1943 r. do polskich załóg służących w 138 Squadronie RAF przydzielonych zostaje kolejnych sześciu lotników:

Siciński Walenty F/S pilot
Włodarski S. Sgt strzelec
Wileniec Stanisław Sgt mechanik
Leśniewicz Jan Sgt strzelec
Starzyński Mieczysław Sgt mechanik
Tomaszewski Tadeusz Sgt strzelec

24 marca 1943 r. do stacji RAF Tempsford dotarła wiadomość o zgodzie dowództwa Air Ministry na utworzenie w ramach 138 Dywizjonu RAF polskiej Eskadry C. Formalnie Eskadra została utworzona z dniem 01 kwietnia 1943 r. a na Dowódcę Eskadry został wyznaczony dotychczasowy opiekun polskich załóg latających w 138 Sqn RAF - nawigator S/L Stanisław Król. Jeszcze w połowie kwietnia, z rozwiązanego właśnie 301 Dywizjonu, przydzielono 76 członków personelu naziemnego do obsługi polskich Halifaxów.

cofnij
str. 1 | 2

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie