301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


V Światowy Zjazd Lotników PolskichPiknik inaugurujący V Światowy Zjazd Lotników Polskich. Na zdjęciu od prawej Marceli Ostrowski, lotnik 301 Dyonu oraz Andrzej Dąbrowa, syn jednego z dowódców 301 Dywizjonu Bombowego Adama Dąbrowy, podczas rozmowy z Piotrem Matwiejem, autorem, wydawcą Historycznego Biuletynu Lotniczego.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie