301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu P/O Ryszarda ZygmuntowiczaPoczet sztandarowy 300. Dywizjonu Bombowego podczas uroczystości przekazania lotnikom sztadaru Polskich Sił Powietrznych. 16 lipca 1941 r., RAF Swinderby. Żródło: fotografia pochodzi z albumu rodzinnego przechowywanego przez Panią Joannę Zygmuntowicz, bratanicę Ryszarda Zygmuntowicza.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie