301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu W/O Józefa Chodyry.Liberator GR-U BZ860 załogi Dowódcy 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych S/Ldr Stanisława Króla. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w maju 1944 r. Baza Campo Cassale, Brindisi. ródło: archiwum własne.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie