301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Urodził się 2 marca 1920 roku w Taszkiencie, Rosja. Ukończył szkołę powszechną, cztery klasy gimnazjalne i dwie klasy Konserwatorium Muzycznego w 1936 roku. W tym samym roku wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy i ukończył szkołę w Krośnie w 1939 roku jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcielony do 111 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach "Brygady Pościgowej". Został ewakuowany 18 września do Rumunii, przekraczając granicę w Śniatyniu.

Przedostał się do Francji z początkiem 1940 roku i po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i przeszkolił się na strzelca samolotowego w 4 Szkole Strzelców Samolotowych (AGS). Bojowe wyszkolenie otrzymał w 18 Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie został skierowany do 301 Dywizjonu Bombowego. Wykonując lot bojowy na Essen, 26 marca 1942 roku, został zestrzelony przez nocnego myśliwca pod Ijmuiden, Holandia. Dostał się do niewoli niemieckiej.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari nr 9522 (V klasy), trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym, 1939-1945 Star, Aircrew Europe Star, Defence i War Medalami. Powrócił z niewoli do Bazy Blackpool 24 maja 1945 roku. Zwolnił się ze służby wojskowej w 1946 roku i wyemigrował do Kanady. Pracował w Magistracie miasta Toronto, do emerytury w 1985 roku, jako inspektor zdrowia publicznego.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie