301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Urodził się 18 marca 1921 roku w Lesznie Wlkp. Rozpoczął naukę w szkole poszechnej w Bledzianowie, pow. Kępno, ukończył ją w Poznaniu w czerwcu 1934 roku. Zdał egzamin do trzeciej klasy Szkoły Wydziałowej im. Działyńskich w Poznaniu, kończąc szóstą klasę w czerwcu 1937 roku. W tym samym roku wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy i ukończył Szkołę na kursie przyspieszonym w Krośnie w 1939 roku jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku wstrzymał jego dalsze szkolenie. Z większością uczniów został ewakuowany z Krosna do Łucka i dalej do Rumunii. Przekroczył granicę 17 września w Śniatyniu.

Przez Maltę przedostał się do Francji, przybył do Lyonu 11 listopada 1939 roku. W marcu 1940 roku został przydzielony do grupy majora Jana Białego i wysłany na szkolenie na lotnisko St. Jaques koło Rennes w Bretanii. Z tej grupy miał być zorganizowany dywizjon bombowy. Po upadku Francji, przez Salon, Marsylię, Oran i Kasablankę w Afryce Północnej, został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie przybył 27 lipca do portu Glasgow, Szkocja. Otrzymał krótkie szkolenie w Bazie w Blackpool i 11 listopada został skierowany do 301 Dywizjonu Bombowego. Wykonując osiemnasty lot bojowy na Bremę, został zestrzelony przez nocnego myśliwca (30 czerwca 1941 roku). Przebywał w różnych obozach jenieckich w Niemczech i w Polsce. Uwolniony 27 kwietnia 1945 roku z obozu Stalag IV-B Mühlberg/Elbe przez Armię Sowiecką.

Został odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Lotniczym, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 roku, 1939-1945 Star, Aircrew Europe Star, Defence Medal, War Medal i Medaille Commemorative Francaise de la Guerre 1939=45 avec Barrette "France".

Powrócił z niewoli w maju 1945 roku do Bazy Blackpool. W latach od 1945 do 1948 roku ukończył w Glasgow Szkołę Techniczną i uzyskał dyplom technika w działach mechanicznym i elektrycznym. Wyemigrował z żoną i synem w lipcu 1948 roku do Argentyny, ale po dwóch latach powrócił i osiedlił się w Szkocji. Zmienił nazwisko na Michael Mieczysław Adam. Do 1981 roku pracował jako technik w zakładach przemysłowych. Zmarł 7 marca 2006 roku.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie