301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Urodził się 12 września 1914 roku w Stanisławowie. Ukończył pięć klas gimnazjum w Tłuszczu w 1931 roku. W tym samym roku wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy. Szkołę ukończył w 1934 roku jako mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem pilotażu. Poza Szkołą, w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Sadkowie, uzyskał specjalność pilota bombowego. Został przydzielony do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie i wcielony do 64 eskadry bombowej. Zdał maturę 17 maja 1938 roku i 3 stycznia 1939 roku rozpoczął kurs w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Tutaj zastała go wojna wrześniowa 1939 roku. Był ewakuowany 3 września z Dęblina i 25 września przekroczył granicę węgierską.

Przez Jugosławię i Grecję przedostał się 1 listopada do Francji. Zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Przybył 1 marca 1940 roku na Stację RAF Eastchurch. Po przeszkoleniu został skierowany do kilku ośrodków szkoleniowych, gdzie latał jako pilot sztabowy. Końcowe wyszkolenie otrzymał w 18 Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU) i w lipcu 1941 roku został wcielony do 301 Dywizjonu Bombowego. Wykonując lot bojowy 22 października na Bremen, został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą. Wraz z załogą dostał się do niewoli niemieckiej. Zbiegł z obozu jenieckiego Stalag VIII-B 18 marca 1942 roku wraz z Anglikiem Richardem Pape, autorem książki pod tytułem "Boldness by my Friend". Pape zachorował podczas ucieczki i Borodej sam przedostał się do Lwowa, gdzie wstąpił do Armii Krajowej. Brał udział w akcji "Burza". Używał pseudonimów - "Wojciech", "Lis" i "Śruba". Brał także udział w akcjach bojowych i wywiadzie. Został promowany oficerem i osiągnął stopień kapitana. Jego praca bojowa została zatrzymana przez sowietów, którzy aresztowali go 26 lipca 1944 roku. Został skazany na 20 lat więzienia. Był zesłany na przymusową pracę na Kołymę. Pracował w kopalni złota, gdzie podczas wybuchu stracił prawe oko i był ciężko ranny. Powrócił do Kraju dopiero w 1955 roku.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (V klasy), dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Lotniczym, trzykrotnie Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Armii Krajowej, 1939-1945 Star, Aircrew Europe Star, Defence i War Medal. Był wdowcem i miał jedną córkę. Zmarł 28 maja 1983 roku we Wrocławiu.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie