301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

Urodził się 26 marca 1918 roku w Zawierciu, woj. kieleckie, gdzie w 1935 rpku ukończył cztery klasy Gimnazjum. W tym samym roku wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy i ukończył Szkołę w 1938 roku jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie i wcielony do 123 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach "Brygady Pościgowej". Był ewakuowany do Rumunii i Boże Narodzenie spędził w Syrii. W styczniu 1940 roku przybył do Lyonu. Zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 8 marca. Po przeszkoleniu
został skierowany do 301 dywizjonu bombowego, jako mechanik samolotowy. Ochotniczo rozpoczął wyszkolenie na mechanika pokładowego, kończąc wyszkolenie 5 marca 1943 roku. Dnia 3 czerwca został przydzielony do 300 dywizjonu bombowego. W lutym 1944 roku był przeniesiony do 1586 Eskadry do zadań specjalnych na inwazję Włoch i na loty specjalne. Wykonał 42 loty bojowe. Po powrocie z Włoch, był wysłany na kurs instruktorów mechaników pokładowych, który ukończył 12 kwietnia 1945 roku. Ostanie przeniesienie otrzymał 3 stycznia 1946 roku do 304 dywizjonu transportowego.

Został odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych i trzykrotnie Medalem Lotniczym. Posiada również pamiątkowe odznaczenia brytyjskie. Po zwolnieniu się z lotnictwa, pracował w przemyśle. Był żonaty i miał rodzinę. Zmarł 26 listopada 2006 roku w Middlewich, Cheshire, W.B.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993. Fotografia dzięki uprzejmości p. W. Zmyślonego.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie