301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty
1586 Eskadra do Zadań Specjalnych. Zestawienie lotów operacyjnych wykonanych przez polskie załogi w maju 1944 r.

Dzień Polska Włochy Grecja Jugosławia
załóg wyk. załóg załóg załóg
01.05 6
02.05 6
03.05 3 2
04.05 8 7
08.05 6
10.05 10 6
12.05 10 4
14.05 7
16.05 5
17.05 4
18.05 4 1
19.05 8 4
21.05 8 8
24.05 9 5
25.05 6
26.05 1 2 2
28.05 8 5 2
29.05 2 2
30.05 11 9
31.05 2 1 4
RAZEM: 76 51 37 2 21

Ÿródło: Kajetan Bieniecki, "Lotnicze wsparcie Armii Krajowej", Bellona, 2005; Kajetan Bieniecki, "Polskie załogi nad Europš 1942-1945. Polacy w operacjach specjalnych", Bellona, 2005.

cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie