301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu P/O Ryszarda ZygmuntowiczaGenerał Ujejski dekoruje lotników 301 Dywizjonu Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Drugi od prawej Ryszard Zygmuntowicz. 27 czerwca 1941 r., RAF Swinderby. Żródło: fotografia pochodzi z albumu rodzinnego przechowywanego przez Panią Joannę Zygmuntowicz, bratanicę Ryszarda Zygmuntowicza.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie