301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu P/O Ryszarda ZygmuntowiczaLotnicy 301 Dywizjonu Bombowego. Drugi od prawej - pilot P/O Ryszard Zygmuntowicz. RAF Swinderby, 1941 r. Żródło: fotografia pochodzi z albumu rodzinnego przechowywanego przez Panią Joannę Zygmuntowicz, bratanicę Ryszarda Zygmuntowicza.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie