301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu P/O Ryszarda ZygmuntowiczaDefilada 301 Dywizjonu Bombowego. Pierwszy prawoskrzydłowy pierwszej czwórki - pilot Ryszard Zygmuntowicz. RAF Swinderby. Żródło: fotografia pochodzi z albumu rodzinnego przechowywanego przez Panią Joannę Zygmuntowicz, bratanicę Ryszarda Zygmuntowicza.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie