301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu F/Sgt Leona WilmańskiegoDekoracja Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari lotników 301 Dywizjonu Bombowego. Pierwszy od prawej F/Sgt Leon Wilmanski. 28 czerwca 1941 r., RAF Swinderby. Żródło: archiwum Włodzimierza Wawrzeckiego.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie