301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Order Wojenny Virtuti MilitariPamiątkowy dyplom potwierdzający "zaliczenie sierżanta strzelca rtg. Józefa Chodyry w Poczet Kawalerów Orderu Wojenngo Virtuti Militari" sygnowany własnoręcznym podpisem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego. Żródło: archiwum własne.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie