301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu W/O Józefa Chodyry.Dekoracji krzyżem Virtuti Militari dokonuje gen. bryg. Stanisław Ujejski. Stacja RAF Swinderby, 21 sierpnia 1941r. Drugi od prawej Sgt Józef Chodyra, czwarty (prawdopodobnie) pilot Teofil Pożyczka. Żródło: archiwum własne.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie