301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu W/O Józefa Chodyry.Józef Chodyra w drodze do Francji. Bejrut 12 stycznia 1940 r. ródło: archiwum własne.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie