301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Fotografie z albumu W/O Józefa Chodyry."Jasio Wędrowniczek" - godło osobiste namalowane na Liberatorze GR-U BZ860. Dwóch lotników siedzących na kabinie bombowca to mechanicy z obsługi naziemnej Liberatora. Źródło: archiwum własne.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie