301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


1586 Eskadra do Zadań SpecjalnychLiberator EV978 GR-R, który służył w Eskadrze od połowy kwietnia do połowy sierpnia 1944 r. Od lewej stoją: nawigator F/O Władysław Krywda, Oficer Techniczny Eskadry F/O inż. Antoni Cimoszko, mechanik pokładowy/strzelec F/Sgt Grzegorz Denisienko, dispatcher W/O Romuald Małachowski, II pilot W/O Józef Bielicki, radiooperator F/Sgt Stanisław Karabanik, strzelec F/Sgt Jan Lück oraz mechanik pokładowy/strzelec F/Sgt Jerzy Neciuk. Na ziemi leży prawdopodobnie W/O Zygmunt Skopiński. Żródło: J. Cynk "Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1943-1945".

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie