301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


301 Eskadra 138 Dywizjonu RAF (Flight C 138 Sqn RAF)Halifax II Seria 1A, JD319 NF-A polskiej Eskadry C przy 138 Squadronie RAF. Stacja RAF Tempsford, październik 1943 r. na krótko przed utworzeniem 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych i przeniesieniem jej do Sidi Amor w Tunezji. Żródło: J. Cynk "Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1939-1943".

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie