301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


301 Eskadra 138 Dywizjonu RAF (Flight C 138 Sqn RAF)Szczątki Halifaxa L9612 zniszczonego przez załogę F/O Stanisława Króla po przymusowym lądowaniu na terytorium Szwecji. 08 listopada 1941 r. Fotografia pochodzi z książki Kena Merricka "Flights of the Forgotten"

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie