301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


V Światowy Zjazd Lotników Polskich


Marceli Ostrowski, lotnik 301 Dyonu oraz Andrzej Dąbrowa, syn jednego z dowódców 301 Dywizjonu Bombowego Adama Dąbrowy, podczas rozmowy z Piotrem Matwiejem, autorem, wydawcą Historycznego Biuletynu Lotniczego.


27 sierpnia 2007 r. Apel Pamięci przed Pomnikiem na Polach Mokotowskich. Przed uroczystością. Sztandar Stowarzyszenia Lotników Polskich.


Delegacja Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich oddająca honory Sztandarowi Polskich Sił Powietrznych.


Apel Pamięci pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Poległych w II Wojnie Światowej.


28 sierpnia 2007 r. Uroczystość złożenia wieńcy pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Poległych w II Wojnie Światowej. Historyczny Sztandar Polskich Sił Powietrznych.


Tadeusz Krzystek, autor opracowania "Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947" podczas uroczystości przed Pomnikiem na Polach Mokotowskich.


Poczty sztandarowe. W pierwszym rzędzie Sztandary Polskich Sił Powietrznych, współczesny oraz historyczny z okresu II wojny światowej.


Plac przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Poległych w II Wojnie Światowej podczas uroczystości składania wieńców.


28 sierpnia 2007 r. Przed Pomnikiem.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie