301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Order Wojenny Virtuti Militari


Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy przyznany "w uznaniu Wybitnych Czynów Wojennych" lotnikowi 301 Dywizjonu, sierżantowi Józefowi Chodyrze (nr krzyża 9150).


Dekoracji Orderem Virtuti Militari dokonuje gen. brygady Stanisław Ujejski. Stacja RAF Swinderby, 21 sierpnia 1941r.


Pamiątkowy dyplom potwierdzający "zaliczenie sierżanta strzelca rtg. Józefa Chodyry w Poczet Kawalerów Orderu Wojenngo Virtuti Militari" sygnowany własnoręcznym podpisem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego.


Legitymacja Orderu Wojennego Virtuti Militari sierżanta Leona Wilmańskiego.


Nawigator Stanisław Król i pilot Stanisław Kłosowski po uroczystej dekoracji Złotymi Krzyżami Orderu Wojennego Virtuti Militari. Brindisi, 28 marca 1944 r.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie