301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

str. 1 | 2

Z albumu P/O Ryszarda Zygmuntowicza


Lotnicy 301 Dywizjonu. RAF Swinderby, 1941 r.


Lotnicy 301 Dywizjonu. RAF Swinderby, 1941 r.


Załoga P/O Ryszarda Zygmuntowicza.


Załoga Wellingtona GR-T. Fotografia w oryginale podpisana "najszczęśliwsza maszyna". RAF Hemswell 1941 r.


Grób sierżanta Mieczysława Wojciechowskiego i pilota Ryszarda Zygmuntowicza na cmentarzu w Dürnbach.


Pan Henryk Zygmuntowicz z Krzyżem Virtuti Militari brata - pilota Ryszarda Zygmuntowicza.

cofnij
str. 1 | 2Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie