301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Z albumu F/Sgt Leona Wilmańskiego


Sierżant, radiooperator Leon Wilmański.


Pamiątkowa fotografia ze szkolenia strzelców / radiooperatorów w 18 Operational Training Unit, Bramcote.


Kartka do rodziny z informacją o losach Leona Wilmańskiego wysłana na początku 1941 r.


Dekoracja Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari lotników 301 Dywizjonu Bombowego.


Legitymacja Orderu Wojennego Virtuti Militari sierżanta Leona Wilmańskiego.


Załoga P/O Ryszarda Zygmuntowicza.


Grób lotników niedługo po wojnie.


Tablica pamiątkowa poświęcona Leonowi Wilmańskiemu odsłonięta w 2002 r. Kościół św. Idziego w Bałdrzychowie.

cofnij
Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie