301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


301 Eskadra 138 Dywizjonu RAF (Flight C 138 Sqn RAF)


Szczątki Halifaxa L9612 zniszczonego przez załogę F/O Stanisława Króla po przymusowym lądowaniu na terytorium Szwecji. 08 listopada 1941 r.


Halifax II Seria 1A, JD319 NF-A polskiej Eskadry C przy 138 Squadronie RAF. Październik 1943 r.


Szczątki Halifaxa NF-D BB340 polskiej załogi z Eskadry C przy 138 Sqn RAF, zestrzelonego nad Francją przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. Okolice Caen, Francja 13 kwietnia 1943 r.


Inne ujęcie tego co zostało z Halifaxa NF-D BB340 zestrzelonego nad Francją przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. Okolice Caen, Francja 13 kwietnia 1943 r.


Lotnicy i personel naziemny 301 Eskadry przed Halifaxem JD362, NF-L "Zakochana para".


Godło 138 Squadronu RAF - uniesiony miecz rozcinający pęta.

cofnijJedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie