301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

Stefan Floryanowicz urodził się 2 stycznia 1898 roku w Warszawie (rodzice Floryan i Kazimiera z domu Karolińska). Po ukończeniu szkoły średniej zdał do Akademii Sztuk Pięknych jadnakże w chwili odzyskania przez Polskę nieopodległości wstąpił do tworzonego Wojska Polskiego gdzie został przydzielony do 3 Eskadry Wywiadowczej (był autorem godła eskadry - kościotrup z czerwoną szarfą grający na skrzypcach). W latach 1925-1930 był instruktorem i dowódcą eskadry szkolnej w Oficerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych w Grudziądzu a następnie w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Później pełnił służbę w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie gdzie pod koniec 1933 r. został mianowany dowódcą 213. Eskadry Niszczycielskiej Nocnej, a od 1937 r. dowódcą 211 Eskadry Bombowej Nocnej 1 Pułku Lotniczego. W 1934 roku uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju Lotniczym Samolotów Turystycznych "Challenge 1934". We wrześniu 1939 roku był oficerem taktycznym sztabu Brygady Bombowej a po ewakuacji przez Rumunię, został oficerem w sztabie lotnictwa PSP we Francji.

Jeszcze w grudniu 1939 r. został przeniesiony do Anglii gdzie na mocy porozumienia polsko-brytyjskiego tworzono dwa polskie dywizjony bombowe. Po krótkim przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim został przydzielony do 301 Dywizjonu Bombo-wego, w którym objął funkcję zastępcy dowódcy dywizjonu W/Cdr Romana Rudkowskiego.

14 września 1940 roku, jako pilot w załodze z nawigatorem F/O Voellnagelem oraz radiooperatorem Sgt Kowalskim, wziął udział w pierwszym locie bojowym 301 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Pomorskiej" - na bombardowanie barek zgrupowanych w porcie Boulogne (w paździeniku 1940 roku wykonał jeszcze jeden lot operacyjny na Firey Battle'u).

Zginął 1 stycznia 1941 roku, podczas swojego pierwszego lotu operacyjnego na Wellingtonie, podczas próby lądowania w bardzo trudnych warunkach atmosfery- cznych. Został pochowany na cmentarzu w Newark, grób nr 299 LC.

źródło: Historyczny Biuletyn Lotniczy, Lipiec 2004


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie