301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

str. 1 | 2

Stanisław Władysław Krzemiński urodził się 3 lipca 1921 r. w Warszawie, jako dziecko Antoniego Krzemińskiego - herbu Prus III i Marii Smoleńskiej - herbu Doliwa. W 1925 r. rodzina przeprowadziła się do Częstochowy. Tu w 1927 r. w szkole powszechnej rozpoczął swą edukację, którą następnie kontynuował najpierw w Gimnazjum, a potem Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury w 1939 r. wstąpił do 12 Batalionu przed-podchorążackich Junackich Hufców Pracy w Osowcu koło Grajewa. Podczas służby w batalionie uczestniczył w budowaniu fortów wzdłuż ówczesnej granicy polsko-pruskiej.  We  wrześniu  1939  r. został  powołany  do
służby w 77 Pułku Piechoty w Lidzie i skierowany na dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 19 Dywizji Piechoty. Działania wojenne i przebieg kampanii wrześniowej uniemożliwiły jego ukończenie, a szeregowiec z cenzusem Stanisław Krzemiński trafił na front. Brał udział w obronie Grodna. 24 września został internowany na Litwie, gdzie początkowo trafił do obozu Alytus (Olita), a później Ukmerge (Wiłkomierz). Po aneksji Krajów Bałtyckich dokonanej przez ZSRR w czerwcu 1940 r., internowanych Polaków wywieziono do ZSRR. W maju 1941 r. „Juchnowskij Łagier”, w którym przebywał Stanisław Krzemiński przeniesiono najpierw do obozu przejściowego w Murmańsku, a następnie 21 czerwca 1941 r. za Koło Podbiegunowe, na Półwysep Kola (Kolski) u ujścia rzeki Ponoi. Po napaści Niemiec na Związek Sowiecki, podpisaniu układu Sikorski - Majski i ogłoszeniu przez Sowietów w sierpniu 1941 r. „amnestii” dla Polaków, jesienią opuścił łagier i wstąpił do tworzącej się armii generała Andersa. Początkowo został przydzielony do 5 Dywizji Piechoty formowanej w Tatiszczewie pod dowództwem gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Tu zgłosił się do lotnictwa i ostatnie miesiące pobytu w ZSRR spędził w obozie lotników w Kołtubance.


12 czerwca 1942 r. przybył do Wielkiej Brytanii. W lipcu i sierpniu uczestniczył w ćwiczeniach kursu unitarnego, które odbywały się St Andrews w Szkocji. Po ich zakończeniu 23 sierpnia 1942 r. trafił do Bazy Sił Powietrznych w Blackpool, a 28 sierpnia przeniesiono go do lotnictwa. Otrzymał numer służbowy 704126. Następnie, po przejściu niezbędnych badań lekarskich i zakwalifikowaniu do personelu latającego, we wrześniu rozpoczął kurs teoretyczny w Air Crew Training Centre (Ośrodku Wyszkolenia Załóg Latających) w Hucknall, w Anglii. Po jego ukończeniu w październiku, w tym samym miesiącu rozpoczął kolejne szkolenie w Initial Training Wing (Skrzydle Wstępnego Szkolenia) w Brighton, które ukończył w styczniu 1943 r. Stąd znów trafił do Hucknall by tu od lutego do marca kontynuować naukę w polskiej 25 Szkole Pilotażu Początkowego.

W maju 1943 r. st. szer. / Sgt Stanisław Krzemiński został wysłany do Kanady gdzie od 28 czerwca do 12 listopada odbywał szkolenie na nawigatora w No. 1 Air Observer School (1 Szkole Obserwatorów Lotniczych) w Malton koło Toronto. Tutaj rozpoczął swój staż w powietrzu potwierdzony wpisem w jego osobistej książce lotów z datą 2 lipca 1943 r. Po wylataniu blisko 95 godzin i zdaniu wymaganych egzaminów, kurs ukończył z wyróżnieniem jako prymus.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii został awansowany na stopień kaprala. Tu kontynuował szkolenie kolejno w: No. 1 (Observers) Advanced Flying Unit [1 Jednostce Zaawansowanego Szkolenia Lotniczego (Obserwatorów)], No. 18 Operational Training Unit (18 Jednostce Wyszkolenia Bojowego), No. 1662 Conversion Unit (1662 Jednostce Przeszkolenia) oraz No. 1 Lancaster Finishing School (1 Szkole Końcowego Przeszkolenia na Lancasterach). Pierwszy przydział do jednostki bojowej otrzymał w lipcu 1944 r. trafiając do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. Uczestniczył w dziewięciu lotach operacyjnych, których celem było bombardowanie obiektów na terenie Niemiec, Belgii i Francji. Podczas drugiego lotu bojowego – wykonywanego w nocy z 23 na 24 lipca nalotu na Kilonię – jego Lancaster nr ED779 BH-L został uszkodzony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Jeden z odłamków, który młodemu lotnikowi omal nie odebrał wtedy życia był przez niego przechowywany jako pamiątka przez wiele lat.

Na mocy rozkazu nr 19/1944 z 15 sierpnia 1944 r. dowódca Sił Powietrznych nadał mu Polową Odznakę Nawigatora numer 761.


cofnij
str. 1 | 2

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie