301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

Stanisław Daniel urodził się 29 marca 1910 r. we Władywostoku (syn Wojciecha i Joanny z domu Pluta). 3 listopada 1920 r. wraz z rodzicami i młodszą siostrą Jadwigą przybył do Polski na pokładzie statku "Brandenburg" z transportem 1. batalionu Polskich Strzelców Syberyjskich 5. Dywizji Syberyjskiej. W latach 1925-1926 rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów nr 2 początkowo w Modlinie, a potem w Chełmie, gdzie uzyskał maturę. Następnie został przyjęty do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W 1932 r. ukończył ją w VI promocji w stopniu podporucznika-obserwatora z 48 lokatą.

W 1932 r. otrzymał przydział do 12. Eskadry Liniowej 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1935 r. został przeniesiony do 13. Eskadry Towarzyszącej, w której odbywał służbę do października 1937 r. W listopadzie 1937 r. został wyznaczony na dowódcę i organizatora II Plutonu w 19. Eskadrze Towarzyszącej. We wrześniu 1938 r. odkomenderowano go z 1. Pułku Lotniczego do Szkoły Podchorążych Lotnictwa - Grupa Techniczna, na dowódcę Eskadry Szkolnej. We wrześniu 1939 r. wojna zastała go w Bazie Lotniczej nr 6. W walkach nie brał udziału i przez Rumunię ewakuował się do Francji, skąd w czerwcu 1940 r. dotarł do Wielkiej Brytanii. Tam ukończył 10. Bombing & Gunnery School i w listopadzie 1940 r. został przydzielony do 309. Dywizjonu Współpracy "Ziemi Czerwińskiej" jako obserwator. Od czerwca 1942 r. był polskim oficerem łącznikowym w dowództwie 32. Wingu (Skrzydła), a następnie został odkomenderowany do Sztabu Sił Powietrznych w Londynie. W marcu 1943 r. powrócił do 309. Dywizjonu. W maju 1943 r., w związku z jego reorganizacją i przezbrojeniem Dywizjonu na samoloty jednomiejscowe, został przydzielony na kurs nawigatorski do 6. Air Observer School (Szkoła Obserwatorów Lotniczych). Następnie w sierpniu 1943 r. otrzymał przydział do 305. Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W listopadzie 1943 r. za namową kpt. obs. Stanisła Króla podjął decyzję na własną prośbę został przeniesiony do 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Był w grupie oficerów organizujących bazę lotniczą w Campo Cassale gdzie pod koniec 1943 r. przeniesiono Eskadre. Wykonał w niej pełną turę lotów bojowych i pozostał na kolejną. Zginął 14/15 sierpnia 1944 r. lecąc jako dowódca załogi z pierwszym pilotem F/L Zbigniewem Szostakiem w operacji z pomocą dla Powstania Warszawskiego.

Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Polową Odznaką Obserwatora. Pośmiertnie nadano mu Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy i awansowano do stopnia majora.

F/L Stanisław Daniel z załogą. 301 Eskadra 138 Squadronu RAF.

źródło: Wojciech Krajewski "Powietrzna walka nad Bochnią", Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 2006


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie