301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Urodził się 6 stycznia 1920 roku w Sowlinach, woj, krakowskie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną. Wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy w 1936 roku i ukończył szkołę w Krośnie w 1939 roku jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie i wcielony do 21 eksadry bombowej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach "Brygady Bombowej" i 17 września został ewakuowany do Rumunii.

Przedostał się do Francji i zgłosił na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu, 25 czerwca 1940 roku, został skierowany do 301 Dywizjonu Bombowego. W dywizjonie uzyskał, 3 lutego 1941 roku, kwalifikacje mechanika płatowcowego II klasy. 1 kwietnia 1943 roku przeniesiono go do 318 Dywizjonu myśliwsko-rozpoznawczego we Włoszech. 12 lipca był odkomenderowany do 301 Dywizjonu do zadań specjalnych. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i 9 lutego 1944 roku powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął szkolenie na mechanika pokładowego w 4 Szkole Technicznej (S of TT). Po ukończonych kursach, 12 czerwca wcielono go do 300 Dywizjonu Bombowego. Wykonując lot bojowy na zakłady Zeissa z 16 na 17 stycznia 1945 roku, został zestrzelony i wzięty do niewoli niemieckiej. Samolot rozbił się pod Klein Fuma, Kreis Hohenstein, Niemcy.

Został odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi. Powrócił z niewoli 11 maja 1945 roku do Bazy Blackpool. 3 stycznia 1946 roku został przydzielony do 304 Dywizjonu Transportowego. Zwolnił się ze służby wojskowej i wyemigrował do USA.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie