301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

Urodził się 28 sierpnia 1920 roku w Branicy Suchowolskiej pow. Lubartów, woj. lubelskie. Szkołę Powszechną ukończył w Suchowoli, a trzy klasy gimnazjalne w Radzyniu Podlaskim w 1935 roku. Wstąpił do SPLdM w Świeciu w 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Przedostał się w listopadzie do Francji i po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Rozpoczął wyszkolenie na pilota, kursem wstępnym 30 dierpnia 1941 roku i ukończył podstawowe wyszkolenie 13
maja 1942 roku. Powrócił do Bazy Blackpool i czekał na dalsze wyszkolenie. Końcowe wyszkolenie rozpoczął 16 lipca w 18 Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU) i 31 grudnia 1942 roku był skierowany do 305 dywizjonu bombowego. Wykonał turę lotów bojowych i odszedł 17 października 1943 roku na odpoczynek do 18, JWB na stanowisko instruktora. We wrześniu 1944 roku był odkomenderowany do 31. Jednostki Wyszkolenia na samolotach "Stirling" i "Halifax" (BC). Ukończył szkolenie 23 stycznia 1945 roku i był wcielony do 301 dywizjonu do zadań specjalnych. Po zakończeniu działań wojennych latał w lotnictwie transportowym.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari nr 8467 (V klasy), trzykrotnie Krzyżem Walecznych, trzykrotnie Medalem Lotniczym, Distinguished Flying Medal (DFM), 1939-1945 Star, Aircrew Europe Star, Italy Star, Defence Medal i War Medal. Wykonał 30 lotów bombowych i 5 lotów na zadania specjalne. Zwolnił się z lotnictwa polksiego i wstąpił do lotnictwa brytyjskiego (RAF).

Podczas służby w lotnictwie brytyjskim został odznaczony Air Force Cross (AFC), coronation Medal i Kings Ceommendation for Valuable Service in the Air. Zwolnił się z lotnictwa brytyjskiego w 1975 roku w stopniu kapitana lotnictwa brytyjskiego. Był żonaty i miał trzech synów. Zmarł 13 marca 1984 roku w Randwick, Glostershire, W.B.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993 oraz informacje uzyskane od Pani Lucyny Artymiuk, bratanicy Kazimierza Artymiuka. Fotografia dzięki uprzejmości p. W. Matusiaka.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie