301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

Urodził się 29 listopada 1919 roku w Łowiczu, woj. warszawskie, gdzie w 1938 roku zdał małą maturę w Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego. W tym samym roku wstąpił do SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii, przekraczając granicę 17 września. Przedostał się w listopadzie do Franicji i po upadku Francji był ewakuowany z portu Vandres do Oranu i Kasablanki w Afryce Północnej. Przybył w czerwcu 1940 roku do Wielkiej Brytanii do portu Liverpool. Otrzymał numer służbowy 793823.
W marcu 1941 roku rozpoczął szkolenie na pilota i w maju 1942 roku uzyskał podstawowe wyszkolenie. Bojowe wyszkolenie otrzymał w Jednostce Wyszkolenia Bojowego nr 18 (OTU). Po ukończonym kursie został skierowany do 305 dywizjonu bombowego. Wykonując siódmy lot bojowy na Wilhelmshaven, musiał wodować na Morzu Północnym. Całą załogę wyratowała brytyjska marynarka wojenna. Brał również udział w nalotach przy niszczeniu miasta Hamburg. We wrześniu 1943 roku z załogą został przeniesiony do 300 dywizjonu bombowego, gdzie ukończył turę lotów bojowych, wykonując 30 lotów bojowych. W styczniu 1944 roku został skierowany do Szkoły Podchorążych w Szkocji i w maju został promowany na podporucznika. W sierpniu ukończył kurs instruktorski na samolotach "Harvard" i "Oxford". Szkolił pilotów w (Polskiej) Szkole Pilotażu Podstawowego nr 16 (SFTS). W maju 1945 roku został przeniesiony do 301 dywizjonu transportowego, latając na samolotach "Halifax" do Grecji i Włoch. Odkomenderowany w 1946 roku na Stację RAF Grantham, gdzie był instruktorem pilotażu szkoląc Anglików i Holendrów.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari nr 8473 (V klasy), trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Distinguished Flying Medal (DFM), 1939-1945 Star, Aircrew Europe Star, Defence and War Medalami. Zwolnił się ze służby w 1948 roku u poleciał do Pakistanu na posadę instruktora pilotażu. Posady tej nie przyjął, powrócił do Wielkiej Brytanii i w maju 1949 roku został przyjęty do lotnictwa brytyjskiego (RAF) w stopniu kapitana. W większości latał na rozpoznania meteorologiczne. Za dobre wyniki w pracy był dekorowany przez Księcia Glouser. W czerwcu 1972 roku został awansowany do stopnia majora. Podczas służby w RAF pełnił obowiązki instruktora, oblatywacza i kontrolera ruchu lotniczego. Został odznaczony w 1952 roku Air Force Cross (AFC) i w 1973 roku Northern Ireland Medal. Po 34 latach służby w polskim i brytyjskim lotnictwie odszeł 28 listopada 1974 roku na emeryturę. Wylarał ogółem 10.300 godzin. Osiedlił się w Północnej Irlandii. Jest żonaty i ma rodzinę.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993. Fotografia dzięki uprzejmości p. W. Matusiaka.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie