301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

str. 1 | 2


Po powrocie z internowania w połowie stycznia 1942 r. Józef Chodyra został przydzielony do CWZLP przy RAF Blackpool, ale już dwa tygodnie poźniej dostał ponownie przydział do Polskiej Eskadry C przy 138 Dywizjonie RAF. W tym okresie wziął udział w jeszcze dwóch operacjach specjalnych ze zrzutami na terenie Francji. 26 maja 1942 r. został ponownie przeniesiony do 301 Dywizjonu Bombowego, w którym wykonał kolejne loty operacyjne na bombardowanie m.in. miast Bremy, Essen, Dusseldorfu.

We wrześniu 1942 roku po raz czwarty zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych jako strzelec radiotelegrafista. Prawdopodobnie po ukończeniu kolejnej tury operacyjnej został przeniesiony do 18. OTU na stacji Bramcote, a od stycznia 1943 r. do 25. OTU w Finningley. W maju 1943 r. uzyskał specjalizacje W/Op A.G. Grade I oraz awans do angielskiego stopnia wojennego Warrant Officer. Na dwa miesiące został przeniesiony do Ośrodka Zapasowego Lotnictwa w Blackpool, ale już na początku lipca 1943 r. rozpoczął szkolenie w 5 Air Observer School w Jurby. Miesiąc później został przeniesiony do 1. OTU w Beaulieu, w którym szkolono polskie załogi do lotów na samolotach Liberator.

13 sierpnia 1943 r. został ponownie przydzielony do 301 Polskiej Eskadry przy 138 Dywizjonie RAF (Flight C 138 Sqn RAF). We wrześniu i październiku 1943 r. jako członek załogi dowódcy eskadry S/L Stanisława Króla, wykonał kolejne trzy loty ze zrzutami do Polski, w tym lot z 19 października 1943 r. - ostatni lot polskiej załogi ze zrzutami do Kraju, który wykonano startując ze stacji RAF Tempsford (trwający 16,5 godz. lot trasą nad Szwecją – najdłuższy lot ze zrzutem do Polski, Liberator GR-U BZ860).

W listopadzie 1943 roku wziął udział w lotach transportowych do Sidi Amor - pierwszej bazy 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych utworzonej z 301 Polskiej Eskadry przy 138 Dywizjonie RAF. Jeszcze w grudniu 1943 r. ze stacji w Sidi Amor wykonał dwa loty specjalne ze zrzutami do Polski. 22 grudnia wykonał lot transportowy do nowej bazy Eskadry w Campo Casale, a już 5 stycznia 1944 r. wykonał pierwszy lot ze zrzutem do Polski startując z południowych Włoch. W tym czasie latał w załodze z pierwszym pilotem W/O Stanisławem Kłosowskim, drugim pilotem F/L Bolesławem Korpowskim, nawigatorem S/L Stanisławem Królem, radiooperatorem W/O Henrykiem Ptasiewiczem, mechanikiem Sgt Stanisławem Masłoniem oraz strzelcem F/Sgt Januszem Barczem.

W okresie od lutego do maja 1944 r. wykonał łącznie 15 lotów specjalnych: jeden do Jugosławii, dwa do północnych Włoch i 12 ze zrzutami do Polski. W sumie od grudnia 1940 r. wykonał 54 loty operacyjne, w tym 24 loty specjalne, z czego 19 ze zrzutami do Kraju. Ostatnim lotem operacyjnym Józefa Chodyry był lot z 24 maja 1944 r. Miał zaliczone pełne dwie tury lotów operacyjnych, w sumie wylatnych prawie 730 godzin, z czego blisko 490 godz. lotów operacyjnych. Równocześnie lot na placówke „Palma Dwa” był ostatnim lotem czwartej tury operacyjnej pierwszego pilota załogi Stanisława Kłosowskiego, a w połowie czerwca 1944 r. nawigator załogi S/L Stanisław Król przekazał dowództwo 1586 Eskadry S/L Eugeniuszowi Arciuszkiewiczowi, samemu przechodząc na stanowisko oficera łącznikowego przy dowództwie Grupy BAF (Balkan Air Force).

Józef Chodyra powrócił do Anglii. 15 czerwca 1944 r. został przeniesiony do Ośrodka Zaplecza Lotniczego w Blackpool i w sierpniu 1944 r. przydzielony do Eskadry Zapasowej. W listopadzie 1944 r. został przeniesiony do Ośrodka Doskonalenia Personelu Latającego w Morecambe. W marcu 1945 r. został promowany do stopnia starszego sierżanta.

Po kursie techników testowych w Blackpool (ukończył z 4/15 lokatą) powrócił do Ośrodka w Morecambe, w którym przebywał aż do przeniesienia do Szkoły Pilotażu Podstawowego w Newton (16 PFTS) z równoczesnym odkomenderowaniem do stacji RAF Hucknall w listopadzie 1945 r. W maju 1945 r. został odznaczony Medalem Lotniczym po raz pierwszy, w sierpniu 1946 r. nadano mu brytyjskie medale pamiątkowe 1939/1945 Star, Air Crew, Europe Star, Defence Medal, War Medal, Italy Star. W listopadzie 1946 r. został przeniesiony do 6 Polish Resettlement Corps na stacji Hucknall. W grudniu 1946 r. został jeszcze odznaczony Medalem Lotniczym po raz drugi i trzeci.

Po wojnie Józef Chodyra nie wrócił do Polski, zamieszkał w Anglii początkowo w Lincoln, później w Londynie gdzie zmarł w 1983 r. Zgodnie z jego ostatnią wolą jego prochy zostały przewiezione do Warszawy i złożone w rodzinnym grobie na warszawskim Służewcu.

cofnij
str. 1 | 2

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie