301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Urodził się 9 października 1920 roku w Poznaniu, gdzie w 1936 roku ukończył Szkołę Wydziałową im. Karola Libelta. W tym samym roku wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy i ukończył szkołę w krośnie w 1939 roku jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu i wcielony do 141 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Armii "Pomorze" i był ewakuowany do Rumunii, przekraczając granicę 17 września.

Przedostał się do Francji i zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu służył w różnych jednostkach bojowych i pomocniczych. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i 28 stycznia 1944 roku rozpoczął wyszkolenie na mechanika pokładowego. Po ukończonym kursie, 25 marca 1944 roku, został skierowany do 1586 Eskadry do Zadań Specjamnych we Włoszech. Zginął 17 sierpnia w locie bojowym do Polski.

Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym. Został pochowany na wojskowym cmentarzu w Krakowie, grób nr 9-10, działka 1, rząd A.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie