301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty


Urodził się 5 września 1919 roku w Poznaniu. Wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy w 1937 roku i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 roku jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku wstrzymał dlasze jego szkolenie w szkole i z większością uczniów został ewakuowany z Łucka do Rumunii.

Przedostał się do Francji i po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Rozpoczął szkolenie radiotelegrafisty w Bazie Blackpool, po czym ukończył kurs strzelca samolotowego. Końcowe szkolenie otrzymał w 18 Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU) i po ukończeniu szkolenia został wcielony do 301 Dywizjonu Bombowego. Wykonując 25 lutego 1942 roku lot bojowy na Kolonię, został zestrzelony. Cała załoga zginęła.

Był odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym.

źródło: Mieczysław J. Hasiński, "Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich", tom I, Poznań 1993.


cofnij

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie